മറ്റുള്ളവ

  • ECE 22.06 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് പാസായി

    ഞങ്ങളുടെ ഹെൽമെറ്റുകൾ ECE 22.06 ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ വളരെ ആവേശമുണ്ട്!2022 ഏപ്രിൽ 13-ന്, ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഫുൾ ഫെയ്‌സ് എ600, ഓഫ് റോഡ് എ800 എന്നിവ ECE 22.06 സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ചുവെന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു, കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ ECE 22.06 അനുബന്ധ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു ...
    കൂടുതല് വായിക്കുക